Услуги arrow Домоуправител

Извършва се от професионално подготвени служители на фирма "Вашият домоуправител ЕООД" и включва:

Domoupravitel
 • съдействие при организирането и провеждането на Общо събрание на собствениците на обекти в сгради в режим на Етажна собственост - изготвяне на покани, отчитане на гласуването, протоколи и др.
 • юридически консултации относно проекторешенията на Общото събрание и начините за тяхната реализация - подготовка на необходимата документация- правилник за вътрешен ред и др.
 • представлява Общото събрание на собствениците на имоти в сградата пред държавната и общинската администрация, както и пред други институции и органи;
 • следи за прилагането на правилника за вътрешен ред;
 • съхранение на всички документи, касаещи сградата;
 • планиране, подготовка и реализация на капитални ремонти по сградата;
 • контролира поддръжката на сградните инсталации и системи – асансьори, осветление, домофонна система, пожароизвестителна и пожарогасителни системи (ако има такива);
 • организиране на дератизация, дезинфекция, дезинсекция в общите части на сградата;
 • администриране на охраната (набиране и контрол на портиерите);
 • управление на финансите на "етажната собственост" (ЕС) – извършване на процентно разпределение, събиране, съхранение и управление на средствата, съгласно утвърдени правила от общото събрание на ЕС. Изготвяне проект за годишен бюджет, предостяване на периодични финансови отчети, отчитане и разплащане с доставчици на комунални услуги, управление на бюджети за ремонтни дейности;
 • текуща поддръжка и отчитане общи консумативи – общи водомер, електромер, абонатна станция.