Запитване за оферта

Оферта за пакетна услуга "Основна поддръжка"

Име:*
Email:*
Адрес на сградата:*
Телефон за контакт:*
Вид на сградата:* жилищна
офис
Тип строителство:* ново
старо
Има ли подземни гаражи?* да
не
Има ли асансьор?* да
не
Брой етажи:*
Брой апартаменти на един етаж:*
Има ли офиси на фирми в сградата?* да
не
Бихме желали допълнително и оферта за: Почистване на общи части
поддръжка на зелени площи
снегопочистване
портиер
видео наблюдение
система за контрол на достъпа
имуществено застраховане
обезпаразитяване
друго: (моля, отбележете какво)
Откъде научихте за нас? от реклама, залепена в блока
от познати, ползващи услугите ви
от интернет